FANDOM


Narnia C. S. Lewis kitalált világa, amin belül szintén található egy Narnia nevű ország, amit különleges, mesés lények népesítenek be. Narnia történetét hét köteten át mesélte el az író (ebben az írásban Narnia-országot fogjuk elemezni).


Kürt2
Leleplezés veszély! A továbbiakban a regény/mozifilm teljes tartalmára illetve végkifejletére is fény derülhet! A továbbolvasás elronhatja a könyvolvasás/filmnézés élményét!
Kürt1


Narnia01

Narnia

Narnia földrajzaSzerkesztés

Narnia nagy részét erdőségek borítják. Narniát szinte kettészeli a hatalmas folyam, a Nagy Folyó. Narnia nyugati szegélye a Lámpás-tisztás mellett van, keleti pedig a tengerpart mentén. Az országot északról a Böhömpuszta, délről pedig Archenland határolja. Narnia éghajlata kellemes, négy évszakkal. A telek enyhék, a nyarak pedig átlagosak. Narnia egész keleti részét a Keleti-tenger határolja, tehát kitűnő vidék ez a fürdésre és pancsolásra, valaminta hajózásra. Narniának azonban a tengeren is vannak tartományai, pl.: a Magányos Szigetek. Narnia nyugati részén, az erdőségektől kissé délre azonban egy hatalmas pusztaság található, amin X. Caspian is átvágott, hogy a déi vidékekhez érjen. Narniának csupán délen vannak hegységei, északon csupán a határként tüntetik fel a magaslatokat. A déli hegység azonban hatalmas, például a Pire-hegy 2000 méter fölé esik. Narniaban folyamok délen és északon találhatók zömével. Az egyik legmélyebb erdőség a keleti, aminek szélénél a Kőasztal helyezkedik el. Azonban Narnia felszíne alatt is találhatóak vidékek. Ilyen például Lennvilág, vagy Bism földje, ami kilométerekkel a földfelszín alatt helyezkedik el.

Narnia történelmeSzerkesztés

Narnia teremtéseSzerkesztés

Aslan, a Tengereken Túli Nagy Kormányzó fia teremtette Narniát, ezt a csodálatos vidéket - a saját országának mintájára. Földöntúli énekének hatására kivilágosodott az eddig sötét világ. Hegyek emelkedtek, a földből állatok és növények bújtak elő. Az erdőkből pedig különleges élőlények jöttek elő, benépesítve Narniát. Digory Kirke, Polly Plummer, Jadis, Andrew Ketterley, és egy kocsis lovával jelen volt Narnia teremtésénél. Aslan körbe állította az állatokat, és néhányat kiválasztott, hogy a gondolkodás és a beszéd képességét viselje. Narnia első királya, a kocsis, Frank lett, felesége pedig Helen királynő. Jadis azonban már járt Narniában akkor, tehát a gonoszság kezdettől fogva jelen volt ebben a csodás országban. Digory és Polly feladata volt, hogy a kocsis lovával megszerezze az örök életet adó fa gyümölcsét. Ennek következtében Jadis északra menekült. Narniában ezután béke uralkodott egy kis ideig...

Narnia02

Narnia térképe a 2005-ös filmből

A száz éves fagySzerkesztés

Narniában évszázadokon át béke honolt, de egyszer Jadis, immáron Fehér Boszorkányként visszatért, és örök telet bocsátott Narniára körülbelül a narniai időszámítás szerint 900-ban. A Mikulást száműzte a gonosz boszorkány, hogy ne legyen karácsony soha. Egész Narniát hó, jég födte, a vidéket a szomorúság töltötte be. Egy jóslat kelt lábra: ha Aslan és Ádám két fia, valamint Éva két leánya megjelenik Narniában, akkor a rossz idők véget érnek. A földi időszámítás szerint 1940-ben, a narniai szerint pedig 1000-ben végül a négy Pevensie-testvér megjelent a Lámpás-tisztásnál egy ruhásszekrény segítségével. Edmund Pevensie ugyan elárulta őket, de végül sikerült leigázniuk a boszorkányt és seregét. A tél eltűnt, helyét a tavasz vette át.

AranykorSzerkesztés

Narnia aranykorának nevezik azt az időszakot, mikor a négy Pevensie-testvér uralkodott békességben, igazságban. Nem tudni, pontosan meddig tartott ez az időszak, nagyjából 1000-től 1015-ig. Ez idő alatt ugyan majdnem sikerült háborút indítania Calormennek Narnia ellen, Susan királynő miatt, aki elutasította a déli király kezét. Végül Tumnus, a faun mondta el a négy uralkodónak, hogy a csodaszarvas újból megjelent Narnia nyugati erdőségeiben - állítólag aki elkapja e csodálatos állatot, annak minden kívánsága teljesül. A négy testvér visszajutott a mi világunkba, és ugyanabban a percben értek vissza, mint amikor elindultak.

A sötét korSzerkesztés

E kor elnevezése azért ez lett, mert ekkor rengeteg királyi család halt ki és még e időszakba sorolják a telmarin hódítást.

Telmarinok

Telmarinok

A telmarinok uralmaSzerkesztés

Telmarból Hódító Caspian érkezett Narniába, s seregével elfoglalta az országot. Kiirtotta a csodálatos lények nagy részét, a beszélő állatokat pedig elűzte. A megmaradt, szomorú élőlények csendben visszahúzódtak a déli erdőségekbe. Több száz éven át az emberek uralkodtak Narnia fölött, és minden új királyt szintén Caspiannak hívtak. IX. Caspian halálát lelte Miraz keze által. Ezért Mirazt trónbitorló királyként tartják számon - egyébként IX. Caspian testvére volt Miraznak. IX. Caspian fia azonban életben maradt, s Miraz, illetve felesége, Prunaprismia fogadta örökbe. Caspiannak sokat meséltek a régi Narniáról (de persze nema királyi család, ők úgy állították be ezt az egész történetet, mintha nem lenne igaz. Végül Caspian mellé egy Cornelius nevű félvér került, aki tisztán elmondta az igazságot neki Narniáról. Miraznak ekkor fia született, és ezért Caspiannak menekülnie kellett. A fiú rálelt a déli erdőségekben a megmaradt beszélő állatokra, faunokra, törpékre és egyéb különleges, de egyben csodás lényre. A Kőasztalhoz ment velük, hogy megvívjon Mirazzal, de igencsak szorult helyzetben voltak. Ezért megfújták Susan királynő kürtjét, ami segítséget hozott: a négy uralkodót a mi világunkból átrepített újból Narniába, azon belül a lerombolt Cair Paravelbe. Trumpkin, a törpe elvezette őket a Kőasztalhoz, és ott végül Peter király Miraz ellen párbajt hirdetett ki, hogy időt nyerjenek. Miraz végül elesett, és meghalt. A telmarinok csalásként tüntették fel a párbaj végkimenetelét, ezért a csata elkezdődött. Épp idően, ugyanis a fák szellemei segítséget nyújtottak a "jóknak". A telmarin uralomnak vége lett, a négy uralkodó pedig visszakerült a mi világunkba - ismét.

A felfedezések koraSzerkesztés

X. Caspian, miután végre a trónra került, s megbosszulta apja halálát, megfogadja Aslannak, hogy a tengeren egy éven és egy napon át keresni fogja a hét eltánt nemesurat. Ekkor Edmund és Lucy Pevensie, valamint unokatestvérük, Eustace átjutott egy elvarázsolt képen át Narniába. Caspiannal tartottak, és mind a hét nemesurat meglelték, valamint felfedezték a Világ Végét. Caspian találkozott a csillaggal, Ramanduval, akinek elvette lányát. Később született egy gyermekük, Rilian, akin nyomtalanul eltűnt.

Eustace és Jill Pole végül kiszabadították a herceget, akit a Zöld Palástos hölgy tartott fogva Lennvilágban. Caspian azonban elhajózott, hogy Aslantól segítséget kérjen, és a Nagy Oroszlán meg is jelent neki. Elmondta, hogy régóta keresett fia előkerült. Caspian, aki ekkor már nagyon megöregedett, és nagyon lelassult. Élete utolsó percében még látta fia arcát.

A kor elnevezése Caspian hajóútja után származik. E történések után még sok ideig Rilian leszármazottai uralkodtak.

Rilian elrablásának történeteSzerkesztés

Rilian és anyja az udvarhölgyekkel piknikezni mentek egy északi erdőbe. Ott azonban egy hatalmas zöld kígyó támadta meg a királynét, aki meghalt. Bár Rilian meg akarta akadályozni a balesetet, a kígyó mégis elkúszott. Rilian ezután sokszor ellovagolt keresni a kígyót, és egyszer találkozott egy nővel, aki megtetszett neki. Driniant hívta el a herceg, hogy ő is részese legyen a szépséges és titokzatos hölgy pillantásának. Azonban a nő eltűnt, vele együtt Rilian is. Éveken át keresték, mégsem lelték meg.

Narnia utolsó korszakaSzerkesztés

Narniában háromszáz éven át béke honolt. 2555-ben azonban, mikor Tirian király uralkodott, északnyugat felé egy ravasz majom és szolgálója, egy szamár csellel és álnoksággal megnyeri magának az országot. Calormenből katonák jönnek, akik elfoglalják Cair Paravelt és Narnia nagy részét leigázzák. A király végső elkeseredésében imádkozik, és Eustace, valamint Jill újból eljönnek Narniába, hogy felszabadítsák az országot. Tash, a calormeniek istene is megjelenik az országban. Narnia végül megsemmisül Aslan akaratából. A csillagok leesnek, árvíz pusztítja el a vidéket, sötét lesz. Narnia szabad lakosai azonban megmenekülnek és Aslan országába kerülnek. Kiderül, hogy az eredeti Narnia ez a világ, nem pedig az, ahol oly sok viszály alakult ki. Aslan a saját országának mintájára teremtette Narniát.

Krónológiai összefoglalásSzerkesztés

Uralkodók NarniábanSzerkesztés

Évek Uralkodók
1-50(?) I. Frank király és Helen királynő
50-nem tudni meddig II. Frank király és felesége
Kb. 70-150 III. és IV. Frank és feleségeik
150-180 V. Frank és felesége
180-302 Öt király V. Frank után
302 után Gale király Első uralkodója a Magányos Szigeteknek
900 után I. Fehérhattyú Lewis megemlítette A végső ütközetben, hogy ő uralkodott ekkor
900-1000 Jadis, a Fehér Boszorkány A száz éves tél folyamán uralkodott.
1000-1015 Peter Pevensie, a Fenséges (Nagy Király)
Susan Pevensie, a Nemes
Edmund Pevensie, az Igazságos
Lucy Pevensie, a Merész
Egyidejűleg uralkodtak.
1998-? Hódító Caspian Első királya a telmarin uralomnak.
1998-2200 II. Caspian-V. Caspian
2200-? VI. Caspian Miraz kastélyának építése.
?-2260 VII. Caspian VIII. Caspian apja.
2260-? VIII. Caspian IX. Caspian és Miraz apja.
?-2290 IX. Caspian X. Caspian apja
2290-2303 Miraz, a trónbitorló és Prunaprismia VIII. Caspian fia; ellopta a trónt IX. Caspiantól.
2303-2356 X. Caspian, a tengerjáró, és Ramandu vője
2356-? Rilian Az első olyan király, aki nem Caspian nevét viselte, míg az apja Caspian volt.
? Négy leszármazottja Riliannak.
? Erlian király
?-2555 Tirian király Narnia utolsó királya.

Narnia történelme rövidenSzerkesztés

 1. Narnia teremtése (és benépesítése) [1—900]
  • Narnia születése
  • Narnia első királyságának születése és hanyatlása
 2. A száz éves fagy ideje [900—1000]
  • Jadis uralkodásának kezdete
  • A száz éves tél és Jadis uralkodásának vége
  • A Pevensie-k uralkodásának kezdete
 3. Narnia aranykora [1000—1015]
  • A Pevensie-uralkodásnak nem voltak utódai
 4. A sötét kor (középkor) [1015—1998]
 5. A telmarin uralkodás kora (1998—2303)
  • A telmarin dinasztia uralkodásának kezdete (a "Caspianok" uralkodása)
  • A narniai forradalom és polgárháború
 6. A felfedezések kora (a bővítési korszak) [2303—2356]
  • A narniai birodalom bővítése (új tartományok és szigetek felfedezése)
  • A Caspian-dinasztia vége
 7. Narnia utolsó korszaka [2356—2555]
  • Az új dinasztia uralkodásának kezdete
  • A calormeni hódítás
  • Az új dinasztia uralkodásának vége
  • Narnia megsemmisülése


Kapcsolat más világok köztSzerkesztés

átjutottak Narniába, mikor azt Aslan épp teremtette. Az első öt személy a mi világunkból származott, Jadis azonban Charnból jött. Ekkor a földi világban körülbelül 1900-at írhattak.

 • Nem tudni, a mi világunk szerint mikor, de kalózok egy csoportja egy varázslatos barlangon

át az akkor még lakatlan Telmarba jöttek. Ők lettek a telmarinok, akik később egész Narniát elfoglalták. Ekkor e csodás országban 446-ot írtak.

 • A mi időszámításunk szerint 1940-ben, a narniai szerint pedig 1000-ben a négy Pevensie-testvér

egy ruhásszekrényen át a Lámpás-tisztás mellé értek. Felszabadították az országot a száz éves fagy alól. A narniai időszámítás szerint 15 évet töltöttek a testvérek Narniában.

 • A Pevensie-testvérek 1941-ben újból átrepültek és felszabadították az országot a telmarin uralom alól.
 • 1942-ben Lucy Pevensie és Edmund Pevensie, valamint Eustace a Keleti-tengerbe estek

egy elvarázsolt festményen át. Felfedezték a Világ Végét, valamint megtalálták a hét elűnt nemesurat.

 • Eustace és Jill Pole Aslan szólítására átkerültek Narniába szintén 1942-ben. Ekkor Narniában

2356-ot írtak. Ők ketten és útitársuk, Borongány kiszabadították Rilian herceget.

 • 1949-ben Jill és Eustace újból átkerültek Narniába, de nem jártak sikerrel és Aslannak meg kellett

semmisítenie az országot. A Pevensie-testvérek mind meghaltak, kivéve Susant. Így átkerültek Narniába, és látták pusztulását. Végül Aslan hazájában lelték magukat, ahol békében éltek tovább.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.