FANDOM


Jadis volt Narniában az első gonosz, Aslan elmondása szerint a boszorkány jelenléte kezdettől fogva olyan hellyé változatatta az országot, ahol titokban, de uralkodik a gonoszság.

Jadis történeteSzerkesztés

A varázsló unokaöccsébenSzerkesztés

Jadis01

Jadis Fehér Boszorkányként

Jadis Charnban született, egy olyan világban, amiről vajmi keveset tudunk. Itt terült el Charn-város (e helyzet hasonló Narniáéhoz: Narnián, egy világon belül egy azonos nevű ország helyezkedett el). Kezdetben e város virágzó volt, mindenki boldogságban élt. Jadis nővére volt a királyné. Azonban Jadis akart a trónra kerülni, hogy pontosan csak hatalomvágy miatt, vagy mert ténylegesen őt illette az uralkodás, nem tudni. A lényeg, hogy a boszorkány és nővére egymás ellen harcoltak, és meg is esküdtek, hogy nem használnak fel a győzelemért semmi olyan fegyvert, aminek köze van a mágiához. A nővér azonban megszegte e ígéretet, így Jadis is visszavágott. Neki ugyan nagyobb ereje volt, nővére katonái sokáig kitartottak. A végzetes szó titkát tudta Jadis. Mikor már három napja folyamatosan dúlt a csata Charnban, és a királyné már majdnem elfogta Jadist, az kimondta a végzetes szót, és mindenki megsemmisült abban a világban. Jadis maradt egy maga. Nem gondolt az ártatlan gyermekekre, nőkre, akiknek semmi köze sem volt a harchoz.

Ezután varázsigéi következtében az ősök szoborrá dermedtek, később maga a boszorkány is. Évezredeken át élhetett volna úgy, hogy se élelmre, se hidegre, se melegre nem lett volna szüksége, míg Digory és Polly meg nem jelent Charnban. Ők Andrew Ketterley miatt kerültek oda. Digory megütötte a harangot, aminek következtében az épületek elkezdtek romba dőlni, és Jadis felébredt. A gyerekekkel együtt átjött a mi világunkba, és Andrew bácsit szolgájának tekintve kirabolt rengeteg üzletet Londonban. Végül a kocsistól ellopta lovát, és azzal vágtatott végig az utcán. Digory, Polly, Andrew bácsi, a kocsis, a ló és Jadis pedig újból egy másik világba jutottak. Narniába. E univerzum azonban ekkor még nagyon kihalt és sötét volt. Azonban Aslan földöntúli éneke nyomán kivilágosodott az égbolt, megteremtődött a föld és élőlények egész sora bújt elő a földből. Jadis, aki a mi világunkból egy lámpást hozott át, megdobta az oroszlánt, de arról lepattant a lámpás és beleállt a földbe (később itt alakult ki a Lámpás-tisztás). Jadis ezután menekülőre fogta. Északnyugat felé haladt, mígnem elért egy zord és lakatlan hegységet.

Ott volt egy kert, ahol különös gyümölcsök termettek. Jadis rá akarta bírni Digoryt, hogy szakítson le egyet az almafáról magának, de Digory csak tette a dolgát: leszakított egy almát és egyenesen Aslannak vitte. Jadis pedig elmenekült észak felé.

Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrénybenSzerkesztés

Nem tudni, mivel töltötte Jadis napjait néhány száz év alatt, amíg Narniában Frank király és leszármazottai uralkodtak, de az biztos, hogy elkészítette tervét, hogyan foglalja el Narniát. Végül 900-ban rászánta magát a cselekvésre: délebbre költözött és örök időkig taltó telet bocsátott Narniára. Az ország királynőjének kiáltototta ki magát és csaknem mindenki félt tőle. Egy jóslat kelt lábra ez idő tájt: ha Aslan és Ádám két fia, valamint Éva két leánya megjelenik Narniában, akkor a rossz idők el fognak tűnni. Jadis ezért Tumnusra, a faunra bízta a feladatot, hogy minden embert, akivel találkozik, vigye el hozzá. Tumnus találkozott Lucyvel, de nem árulta el őt a királynőnek. Jadis ezért ugyanúgy kőszoborrá változatta , mint a többi álnok alattvalóját. A Pevensie-testvérek azonban felbukkantak és Aslan is. Jadis megölte ugyan a Nagy Oroszlánt, de az feléledt. Jadisszal maga Aslan végzett.

Jadisnak lehetősége volt a visszatérése a negyedik kötetben, de a két Pevensie-fiú és néhány szövetségesük megakadályozta a vérfarkast és a vajákos banyát ebben.

A filmekbenSzerkesztés

Folytatás hamarosan!