FANDOM


Destrier X. Caspian lova volt. Caspian herceg rajta lovagolt el egészen a déli határig, de egy hatalmas vihar következtében a ló megvadult, s Caspian leesett róla. Később csak említették a patást, Cornelius doktor mondta, hogy a megriadt Destrier visszament Miraz palotájába, egyenesen az istállóba, s így figyeltek föl Caspian eltűntére.